Fashizm

Taqdimotda fashizm tushunchasi ,uning salbiy oqibatlari va Yevropa madaniyatiga ta’siri yoritilgan.