Funksiyalar sistemasining to’liqligi. funksional yopiq sinflar va post teoremasi

Ushbu taqdimotda Funksiyalar sistemasining to’liqligi. Funksional yopiq sinflar.Post teoremasi haqida tushunchalar berilgan

Kechirasiz, bu mumkin emas.