Фуқаролик ҳуқуқи асослари

Фуқаролик ҳуқуқи тушунчаси, фуқаролик ҳуқуқининг манбалари, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар, фуқаролик ҳуқуқининг субъекти сифатида фуқаролар, юридик шахслар Фуқаролик ҳуқуқининг предмети – ҳуқуқ сохаси сифатида фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг ҳуқуқий ҳолатини, мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқларнинг, интелектуал фаолият натижаларига бўлган ҳуқуқларнинг вужудга келиши асосларини ҳамда уларни амалга ошириш тартибини белгилайди, шартнома мажбуриятлари ва ўзга мажбуриятларни, шунингдек, бошқа мулкий ҳамда у билан боғлиқ шахсий номулкий муносабатларни тартибга солади.