Геометрик ясашлар

Умумий тушунча: геометрик фигураларни ясашда флеш инструментларидан фойдаланиш; асосий ясашлар; айланалар ва ёйлар; учбурчаклар ҳақида.