Gidrosfera va uning tarkibiy qismlari.

Yer yuzasining 71 ‰, dunyo suv zaxirasining 96,5 ‰Asosiy xususiyati: sho‘rligi va haroratidir O‘rtacha 36 ‰, ekvatorda 34‰, tropiklarda 36 ‰, qutbiy kengliklarda 33‰O‘rtacha harorati 17,5 °C. Tinch okeani eng issiq 19,4°C, eng sovuq Shimoliy muz okeani (-0,75 °C) okean suvlari -2 °C da muzlaydi Hisob-kitoblarga qaraganda mantiyada 20 mlrd km kub suv zaxirasi bor. Hozirgi suv miqdoriga nisbatan 15 marta ko‘p. Okean akkumulyator. Okeanlar dengiz mahsulotlari, foydali qazilmalari, energiya manbayi va shifobaxsh xususiyatlari bilan jamiyatga xizmat qiladi.

Kechirasiz, bu mumkin emas.