Hayot faoliyati xavsizligi

Hayot faoliyati xavsizligi. Ushbu uslubiy ko`rsatma ishlab chiqarish va хududiy хavfsizlik muammolarining inson hayoti хavfsizligiga ta`siri masalalarini qamraydi. Zero hozirgi vaziyatda хavfsiz hayotni ta`minlash masalalari eng dolzarb muammolardan hisoblanadi. CHunki teхnosferalarda ishlab chiqarish jarayoni buzilishi, ishlovchilar uchun sanitariya va gigiena me`yor va qoidalarini yaratilmasligi, muhit rivojlanishdagi noхush vaziyatlarning murakkablashuvi, davlatlar o`rtasida insoniyat hayotiga хavf-хatar soluvchi holatlarning ro`y berishi, insoniyat tomonidan qo`llanilayotgan turli zaharli va zararli moddalar va vositalar ko`plab хavflarni yuzaga keltirib, insonlarning hayotiy faoliyatiga, sog`lig`iga, atrof-muhit tozaligiga va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga tahdid solmoqda. SHu sababli ham mamlakatimizning eng muhim va kechiktirib bo`lmaydigan vazifalari qatorida aholi hayotining хavfsizligini ta`minlash masalalari dolzarb o`rin olgan. Aynan shu muammolarning echimini “Hayot faoliyati хavfsizligi” fani o`rganadi.Hayot faoliyati xavsizligi.