Html tilinde web sayt jaratiw jollari

Gipertekstli hu’jjet tu’sinigi, Sayt jaratiw basqishlari, HTML tilinde Web betlikler jaratiw