Hujayra va uning tuzilishi

Prokariotlar – yado va boshqa ichki membranali organoidlarga ega bo’lmagan organizm hujayralariga aytiladi. Masalan sianobakteriyalar.

Kechirasiz, bu mumkin emas.