Huquqbuzarlik mavzusida tayyorlagan bir soatlik dars ishlanmasi

: Huquq nima? «Insonning huquqi» deganda nimani tushunamiz? Javob: Huquq – bu davlat tomonidan o’rnatilgan va u tomonidan himoya qilinadigan barcha uchun majburiy bo’lgan xulq-atvor qoidalarining tizimidir. “Insonning huquqi” deganda, eng avvalo yashash, ta’lim olish, davolanish, saylash va saylanish va hokazolar deb tushunishimiz mumkin.