Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari

Ichki sekresiya bezlarining chiqarish yo’llari bo’lmaydi, shuning uchun ular endokrit bezlar deb ataladi. Bu so’z grekcha endon—ichki va krino ajratish, chiqarish so’zlaridan olingan.