Ichki sekretsiya bezlarining yosh hususiyatlari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ichki sekresiya bezlarining chiqarish yo’llari bo’lmaydi, shuning uchun ular endokrit bezlar deb ataladi. Bu so’z grekcha endon—ichki va krino ajratish, chiqarish so’zlaridan olingan.