Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar va mulkchilik munosabatlari

Ushbu taqimotda Mulkka egalik qilish va yaratilgan moddiy boyliklarni o’zlashtirishning ijtimoiy munosabatlar haqida yoritilgan