Ikkinchi tartibli chiziqlarning qutb koordinatalardagi tеnglamalari

Ushbu taqdimot parabola va uning kanonik tenglamasi deb nomlanib unda, parabolaning kanonik tenglamasi keltirib chiqarilgan, parabolaning shakli, parabolani yasash keltirilgan. Parabola tenglamasiga doir tushunchalar misollar yechib ko’rsatilgan.

Kechirasiz, bu mumkin emas.