Ilk diniy tasavurlarning vujudga kelishi

Taqdimotda ilk diniy tasavurlarning vujudga kelishi masalasi yoritilgan.