Infоrmatika va axbоrоtlar texnоlоgiyasi

MS Access dasturini eshga tushirish Micrasoft Offise paketining MS Word dasturi kabi uch xil usulda amalga oshirilishi mumkin. MS Access asosiy elementlari-bu jadvallar, so`rovlar, formalar, hisobotlar, makroslar. Jadvallar-har qanday ma’lumotlar omborining asosiy elementlari bo`lib, unda ma’lumotlar saqlanadi. So’rovlar-orqali ma’lumorlar tartiblanadi, tanlanadi, o`zgartiriladi, birlashtiriladi, ya’ni qayta ishlanadi. Formalar-yordamida ma`lumotlar omboriga yangi ma’lumotlar qulay shaklda kiritiladi.