Infоrmatika va axbоrоtlar texnоlоgiyasi

Infоrmatika va axbоrоtlar texnоlоgiyasi fanidan taqdimot ishi.