Инсон ташқи қиёфасини ички дунёси билан тасвирлаш

Ҳаракатдаги одам гавдасини тасвирлаш учун, инсон гавдасининг қандай ўлчамлар асосида тасвирланиши ҳақидаги маълумотларни билиб олишимиз, ўрганишимиз зарур бўлади. Қадимги Миср рассомлик мактаби инсон гавдасини бўй баробар тасвирлашда ўлчам сифатида қўлнинг ўрта бармоғини 19 марта ўлчаб олиш услубига таянган. Бунда инсон бош узунлиги 3 та ўрта бармоқ узунлигига тенг бўлган. Эрамиздан аввалги Vасрда қадимги юнон ҳайкалтароши Поликлет инсон гавдасини тасвирлашда тақсимлаш пропорцияси сифатида бош ўлчамидан фойдаланганлиги манбаларда келтирилади.