Insoniyatni global muammolari

Ushbu taqdimotda insoniyatning global muammolari, jumladan rivojlanayotgan mamlakatlarni qoloqlikdan chiqarish, tinchlik va qurolsizlanish, yangi jahon urushini oldini olish muammosi, ekologik muammo, energetik muammo, xom-ashyo muammosi, oziq-ovqat muammosi, dunyo okeanidan foydalanish muammosi, kosmosdan tinch maqsadlarda foydalanish muammosi, demografik muammo haqida ma’lumotlat berilgan

Kechirasiz, bu mumkin emas.