Iqtisodiy islohоtlar sharoitida ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va rivojlantirishning omillari va tamoyillari

Iqtisodiy islohоtlar sharoitida ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va rivojlantirishning omillari va tamoyillari mavzusi doirasida slaydlar asosida tayyorlangan.