Iqtisodiy xavsizliknig ichki omillari

Taqdimotda iqtisodiy xavfsizlikni tahlil qilishning zarurligi va mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta’sir etuvchi omillarni asosiylarini tanlab olish, iqtisodiy xavfsizlikni omilli taxlil usulining mazmuni,iqtisodiy xavfsizlikka ta’sir etuvchi sub’ektiv va ob’ektiv omillar xarakteri, xavfsizlikka ta’sir ko’rsatuvchi iqtisodiy omillar to’g’risida yoritilgan.