Иқтисодиёт назарияси фанининг предмети ва бош масаласи

«Иқтисодиёт ва унинг бош масаласи. Иқтисодиёт назариясининг фан сифатида шаклланиши. Иқтисодиёт назарияси фанининг предмети ва вазифалари. Иқтисодий қонунлар ва категориялар.»