Jadidchilik harakati nomoyondalari va ularning faoliyati

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari


Jadid arabcha so’z bo’lib yangi degan ma’noni bildiradi