Jarayonlar tadqiqoti va optimal boshqarish fanining predmeti va rivojlanish tarixi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ishlab chiqarishni optimal boshqarishda jarayonlar tadqiqoti fanining ro’li. Jarayonlar tadqiqotining asosiy bosqichlari va matematik modellashtirishning prinsiplari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.