КЕЙС усули — қишлоқ хўжалиги фанларида амалий машғулотлар сифатини оширишнинг илғор воситаси

Вилоятда сув хўжалиги машина(СХМ)ларидан фойдаланиш даражаси аниқлаш бўйича кейс технологияси