Kichik biznes sub`ektlari faoliyatini lizing munosabatlari asosida moliyalashtirishni takomillashtirish

Kichik biznes sub`ektlari faoliyatini lizing munosabatlari asosida moliyalashtirishni takomillashtirish mavzusi doirasida slaydlar asosida tayyorlangan.