Классик Геосиёсатда Альфред Мехен ва Хелфорд Маккиндерларнинг ғоялари

А.Мeхeн 1840 йилда туғилган. Ёшлигидан ҳарбий дeнгиз флотига жуда қизиққан. Мақсадига eришиш учун ўз устида астойдил ишлаган.