Klasstan ha`m mektepten tis islerde ekonomikaliq ta`rbiya ha`m u`nemlew

1. Tiykarg`i’ bo`lim Klasstan ha`m mektepten tı’s ta`rbiyalı’q islerdi sho`lkemlestiriwdin` ulıwma talapları’ ha`m nızamlı’lı’qları’ 2. Klasstan ha`m mektepten tı’s ta`rbiyalıq islerdе balalardı miynetke u`yretiw ha`m olarg`a ekonomikalı’q ta`rbiya beriw