Koмpyuter tarmoqlari va ularning turlar

Komyuter tarmoqlari, ularning paydo bo’lish sabablari, lokal tarmoq, global tarmoqlar bo’yicha tushuncha beriladi