Lishayniklar

Bu taqdimot mavzusida lishayniklarda zamburug’ va suvo’tlarning o’zaro munosabatlari, lishayniklarning morfologiyasi va anatomik tuzilishi, lishayniklarning ko’payishi, lishayniklarning ekologik guruhlari, lishayniklarning ahamiyati Tuzulishi va shakliga ko`ra Lishayniklar Yopishqoqm, Butasimon, Bargsimon bo’ladi va bular haqida ma’lumot va rasmlari ko’rsatilgan va aytib o’tilgan.