Макроиқтисодий беқарорлик

Иқтисодий даврлар ва тебранишларнинг сабаблари.Меҳнат бозори, ишсизлик тушунчаси, ишсизлик турлари, ўлчаниши ва тўла бандлик.Ишсизликнинг иқтисодий оқибатлари ва Оукен қонуни.Инфляциянинг моҳияти, турлари ва ҳисобланиш усуллари. Инфляция ва ишсизлик. Филлипс эгри чизиғи.