Мактабгача ёшдаги болаларда дудуқланишни бартараф этиш методикаси

Ушбу тақдимотда мактабгача ёшдаги болаларда дудуқланишни бартараф этиш методикаси ҳақида маълумотлар берилган.