Mantiqiy amallar, razryadli amallar, inkrement va dekrement

C ++ tilida mantiqiy tip yoq. Shuning uchun mantiqiy amallarni butun sonlarga qo’llanadi. Bu amallarning natijalari quyidagicha aniqlanadi: Agar operand musbat bulsa N pozisiyaga o’ngga surish chap operandni ikkining N chi darajasiga bo’lib kasr qismini tashlab yuborishga mosdir. Misol uchun 5>>2=1. Bu amalning bitli kurinishi 101>>2=001=1. Agarda operand qiymati manfiy bulsa ikki variant mavjuddir: arifmetik siljitishda bushatilayotgan razryadlar ishora razryadi qiymati bilan to’ldiriladi, mantiqiy siljitishda bushatilayotgan razryadlar nullar bilan tuldiriladi.