Matematika o’qitish metodikasi fanidan amaliy mashg’ulot

sinf xonasidagi stol ustiga “Qiziqarli matematika” ko’rgazmali qurolini o’rnatish, kompyuterni ishchi holatiga keltirish