Matematika o’qitish metodikasi fanidan laboratoriya mashg’ulotini elektron versiyasi

1-sinf matematika darslarini kuzatish va tahlil qilish.