Элекетр токи тушинчаси. Электр энергиясини ишлаб чикариш, узатиш ва истеъмолчилари. Электр симлар ва кабеллар

Элекетр токи тушинчаси. Электротехникада уч турдаги электр токи: ўзгар­мас, ўзгарувчан ва пульсацияли ток учрайди. Вақт ўтишига қараб йўналиши ҳам, катталиги ҳам ўзгармайдиган электр токини ўзгармас ток деб айтилади. Вақт ўтиши билан йўналиши ва катталиги периодик равишда ўзгарадиган электр токини ўзгарувчан ток деб айтилади. Йўналиши ўзгармайдигаи лекин миқдори ўзгарадиган токни пульсацияли ток дейилади. Хар қандай жисм электр токига маълум даражада қаршилик кўрсатади, бу хусусият электр қаршилиги деб аталади. Электр қаршилиги R ҳарфи билан белгиланади ва ом билан ўлчанади. Ўтказгичнинг икки учига келтирилган кучланищ бир вольтга тенг бўлса ва ўтказгич орқали бир ампер ток ўта олса, унинг қаршилиги бир ом га тенг бўлади.