Me’da va o’n ikki barmoq ichakda ovqat hazm qilish fiziologiyasi

Me’da va o’n ikki barmoq ichakda ovqat hazm qilish fiziologiyasi haqida umumiy tushuncha.