Melioratsiya va qurilish mashinalaridan foydalanish va texnik servis fanidan amaliy mashg`ulot taqdimoti

Mashinalarning ish rejimini hisoblash mavzusi bo`yicha ishlab chiqilgan