Menejment nazariyasining shakllanishi va rivojlanishi

Menejmentni vujudga kelishi va evolutsiyasi. Menejmentning turli horijiy mamlakatlari tabaqalanishi. Menejment rivojlanishida yangi bosqich.