Menejment qonunlari va tamoyillari

Boshqaruvni demokratizatsiyalash. Boshqaruv faqat shunda samarali bo’ladi, qachonki u odamlar manfaatiga to’g’ri kelsa.