Menejment texnologiyasi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Taqdimotda boshqarish jarayoni va vazifalari, rejalashtirish maqsadlari va uni tashkil qilish, motivatsiya. A. Maslou bo’yicha ehtiyojlar ierarxiyasi, boshqaruvda axborotlar va kommunikatsiyalar va boshqa boshqaruv masalalari ochib berilgan.