Menejment texnologiyasi

Taqdimotda boshqarish jarayoni va vazifalari, rejalashtirish maqsadlari va uni tashkil qilish, motivatsiya. A. Maslou bo’yicha ehtiyojlar ierarxiyasi, boshqaruvda axborotlar va kommunikatsiyalar va boshqa boshqaruv masalalari ochib berilgan.