Menejment va strategik rejalashtirish

Korxonani aniq reja bilan ishlashini, takomillashishini, istiqbolini belgilaydi, Bozorga мoslashadi va iste’molchilar talabini o’rganadi, Korxonani tashqi muhitga tayyorlaydi, raqobatbardoshlikni oshiradi, Resurslarni to’g’ri taqsimlaydi.