Mikroiqtisodiyot

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Daromad – iste’mol chizig’i. Engel chiziqlari. Narx – iste’mol chizig’i. Normal, past sifatli va giffen tovarlar uchun daromad va almashtirish samarasi. Korxonalar faoliyatida daromad va almashtirish samarasining qo’llanishi.