Milliy istiqlol g’oyasi: Asosiy tushuncha va tamoillar

Mafkuraviy immunitet – falsafa qomusiy lug‘atida – ma’naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reakstion buzg‘unchi xarakterdagi g‘oyaviy tashabbuslarga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalashda qo‘l keladi.