Missionerlik

Mazkur taqdimotda Missionerlik va prozelitizmning salbiy oqibatlari. Missionerlikning kelib chiqishi. Dastlabki missionerlik faoliyati. «salb yurishlari» va missionerlik. Missionerlikning tashkiliy asoslari jaxondagi missionerlik tashkilotlari. Prozelitizm. Prozelitizmni keltirib chiqarayotgan salbiy oqibatlari. Uning yoshlarga tahdidi, milliy qadriyatlarning emirilishiga xarakat. Missionerlikka qarshi kurashning mafkuraviy va xuquqiy asoslari. Zamonaviy missionerlik uyushmalari. Dunyoning diniy manzarasi. Diniy ma’rifat va bag’rikenglik-konfessiyalararo hamkorlik va barqaror taraqqiyot omili. Markaziy Osiyo mintaqasida missionerlik xarakatlarini kuchaytirishga urinishlar. ma’naviy qashshoqlashuvning salbiy oqibatlari haqida tegishli bilimlarni talabalarga etkazish va ularda bu jarayondan ogoh bo‘lish ruhiyatini shakllantirish; bugungi kunda jahonda keng yoyilayotgan “ommaviy ma’naviyat” va turli ma’naviy qashshoqlikka olib keluvchi oqimlarning maqsad va muddaolarini talabalarga etkazish, ular ongi va dunyoqarashida “ma’naviy immunitetni” shakllantirish to’g’risida malumotlar berilgan. Maruza taqdimot talabalarning “Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma’naviy marifiy asoslari” fanini yanada chuqur o‘zlashtirishga yaqindan yordam beradi deb ayta olamiz.