Modemlar, signallarning modulyasiya va demodulyasiyasi

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu taqdimotda мodem va uning turlari, modemlarda ma’lumotlarni uzatish bayonnomalari, faks—modemlar yoki modemlarining tavsiflari, modemni tanlash bo`yicha qisqacha tavsiyalar kabi tushunchalar yoritilgan