Modemlar, signallarning modulyasiya va demodulyasiyasi

Ushbu taqdimotda мodem va uning turlari, modemlarda ma’lumotlarni uzatish bayonnomalari, faks—modemlar yoki modemlarining tavsiflari, modemni tanlash bo`yicha qisqacha tavsiyalar kabi tushunchalar yoritilgan