Multimedia tizimlari

Ushbu taqdimotda multimedia tizimlariga oid turli malumotlar keltirilgan bo’lib, talababalar ushbu ma’lumotlardan yetarli bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishlari mumkin. Taqdimot hujjatini kuzatish mobaynida quyidagi tushunchalarga ega bo’ladilar: Aktiv va passiv akustik tizimlar, multimedia vositalari, video grabber, magnit disklar, tovushli platalar, FM-sintezator, WT-sintez, eguvchi generator, Videoplata, videaqamrash, kadr grabberlari (frame grabber), Motion JPEG, INDEO, Cinepak va boshqalar. Taqdimotdan multimediyaga oid bilimlarga ega bolishda yoki dars jarayonlarida qo’llashda foydalanish mumkin.