Навоий давлат педагогика институтида мустақил таълимни ташкил этилиши

Таьлим услуби Талабалар ўқитувчининг кўрсатмаларини сустлик билан бажарадилар. Ўқитувчи талабалар нима ўрганиши зарурлиги борасида қарор қабул қилади.