Низоларни суд тартибида кўриб чиқиш.

Халқаро фуқаролик процесси деганда халқаро хусусий ҳуқуқ фанида чет элликларнинг ва чет эллик юридик шахсларнинг ҳуқуқларини судда ва арбитражда ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлган процессуал масалалар мажмуи тушунилади.