Норевматик кардитлар

— Норевматик кардитларга таъриф. — Кардитларнинг таркалиши. — Норевматик кардитларнинг этиопатогенези. — Касаллик классификацияси. — Норевматик кардитларнинг турли вариантларига кура клиник белгилари. — Касалликни диагностик мезонлари. — Дифференциал диагностика. — Норевматик кардитларнинг даволаш тамойиллари. — Норевматик кардитларнинг диспансер назорати.