O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

Ushbu taqdimotda O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari haqida so’z yuritilgan