O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari

Ushbu taqdimotda O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari haqida so’z yuritilgan

Kechirasiz, bu mumkin emas.