O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari

Ushbu taqdimotda O’zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo’nalishlari va mamlakat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb vazifalari haqida so’z yuritilgan