Oilada bolalarni tarbiyalashda “Avesto” ta’limotlari va islom ta’limotlarining ahamiyati

👉 9-sinf imtihon biletlari ⭕️ 9-sinf imtihon javoblari
👉 11-sinf imtihon biletlari ⭕️ 11-sinf imtihon javoblari

«Ushbu taqdimotda Oilada bolalarni tarbiyalashda “Avesto” ta’limotlari va islom ta’limotlarining ahamiyati ma`lumotlar berilgan «