Oilada bolalarni tarbiyalashda “Avesto” ta’limotlari va islom ta’limotlarining ahamiyati

«Ushbu taqdimotda Oilada bolalarni tarbiyalashda “Avesto” ta’limotlari va islom ta’limotlarining ahamiyati ma`lumotlar berilgan «